2017-02-10

Tunezja dołączy do Kreatywnej Europy.

Komisja Europejska ogłosiła, że kolejnymi krajem uczestniczącym w programie Kreatywna Europa po podpisaniu umowy z UE będzie Tunezja. Tym samym otrzyma ona możliwość składania wniosków w ramach programu. Będzie to drugi obok Izraela kraj włączony do programu na specjalnych warunkach.

Dzięki temu wnioskodawcy obszaru Platform Europejskich będą mieli możliwość współpracy z instytucjami tunezyjskimi i izraelskimi. Oczywiście należy przy tym pamiętać o obowiązującej dla platform minimalnej liczbie członków, czyli 11 organizacji, spośród których jeden podmiot pełni rolę koordynatora.

Włączenie Izraela i Tunezji do programu Kreatywnej Europy ułatwi współpracę między instytucjami europejskimi kultury a tymi krajami. Nowe kraje w programie będą mogły uczestniczyć w projektach dofinansowanych przez Kreatywną Europę oraz ubiegać o dofinansowanie w ramach sub-programu MEDIA. Istotne jest, że ostateczny udział tych krajów w programie będzie uzależniony od podpisania umowy z UE przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu grantu.

Schematy w ramach których Tunezja i Izrael mogą składać wnioski to:
• Szkolenia dla profesjonalistów branży wizualnej
• Festiwale Filmowe
• Edukacja Filmowa
• Dostęp do rynków

Źródło: Kreatywna Europa

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2022  >>
 01  02
 03 04 05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: