2015-10-15

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie festiwali filmowych.

Kreatywna Europa opublikowała nowe wezwanie w ramach obszaru grantowego Festiwale filmowe (EACEA/16/2015) z budżetu na 2016 rok. Termin składania wniosków dla działań zaplanowanych w okresie: 1 maja – 31 października 2016 upływa 17 grudnia 2015, natomiast dla działań zaplanowanych w okresie: 1 listopada 2016 – 30 kwietnia 2017 termin aplikacji upływa 28 kwietnia 2016.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizatorzy festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Dodatkowo organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

Kto może aplikować?

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski (prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, organizacja dobroczynna, fundacja, organ samorządu lokalnego, rada miejska itp.) mający siedzibę w państwie uczestniczącym w podprogramie MEDIA i należący bezpośrednio lub przez udział większościowy do obywateli tego państwa.

Wśród polskich festiwali dofinansowanych w ostatnim wezwaniu znajdują się: MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, DOCS Against Gravity Film Festival, MFF Tofifest, MFF Etiuda&Anima, Camerimage oraz MFF Młodego Widza Ale Kino!

Szczegóły znajdują się na stronie: www.kreatywna-europa.eu >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2022  >>
 01  02
 03 04 05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: