2019-02-22

SACROFILM w Zamościu już w marcu.

24. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM
Zamość, 09-14.03.2019

Nadzieja, jedna z cnót teologalnych, mająca konkretne odniesienie w ludzkim życiu, będzie przedmiotem refleksji tegorocznego Sacrofilmu. Temat ten zostanie podjęty na kinowym ekranie oraz podczas wykładów i prelekcji. Papież Benedykt XVI w encyklice Spe salvi naucza, że nadzieja stanowi centralne słowo wiary biblijnej – do tego stopnia, że w niektórych tekstach „wiara” i „nadzieja” wydają się być używane zamiennie. Pyta zatem papież, czy wiara chrześcijańska jest również dla nas nadzieją, która podtrzymuje i przemienia nasze życie? (por. Spe salvi, nr 10). Potrzebujemy małych i większych nadziei - pisze - które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one niewystarczające. Tą wielką nadzieją jest Bóg” (Spe salvi, nr 34).

Papież Jan Paweł II, duchowy patron Sacrofilmu, nauczał, że nadziei nie można nazwać optymizmem, bo jest on, podobnie jak pesymizm cechą charakteru lub nastroju chwili. Widział on rzeczy takimi, jakie są w świetle wiary. Według Jana Pawła II nadzieja to plan. Ufam Bogu, ale zarazem biorę się za bary z moim życiem i jego problemami. Pomaga ona pokonywać lęk. Stąd to wołanie Jana Pawła II – „Nie lękajcie się”. Nadzieja i ufność są przesłanką odpowiedzialnego działania. W książce pt. Przekroczyć próg nadziei papież zaprasza człowieka, aby wyszedł z obszaru smutku, zwątpienia i wszedł w przestrzeń nadziei, gdzie działa Bóg. Czynił to często podczas swoich pielgrzymek, także do naszej Ojczyzny. W tym roku przypada 40. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski (1979) oraz 20. jego pobytu w kraju w roku 1999. Podczas tej właśnie pielgrzymki w 1999 roku, 12 czerwca, Jan Paweł II nawiedził Zamość. Hasło zamojskiej stacji brzmiało – Mocni nadzieją. Poprzez pryzmat nadziei papież pielgrzymując po polskiej ziemi, uzmysławia sobie szczególny wymiar zbawczej misji Bożego Syna. Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo – po polsku” (Jan Paweł II, Przemówienie podczas Liturgii Słowa Bożego w Zamościu, 12.06.1999).

Pielgrzymka Jana Pawła II do Zamościa zagości w programie tegorocznej edycji Sacrofilmu, m.in. w okolicznościowej wystawie fotograficznej autorstwa Janusza Kawałki zatytułowanej Był i jest wśród nas, czy też w reportażu filmowym ks. Leszka Surmy pt. Tu śpiew ptaków brzmi bardziej po polsku.
Organizatorzy Sacrofilmu - Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Parafia pw. Św. Antoniego w Dyniskach zapraszają i zachęcają do skorzystania z tegorocznej oferty Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm. W głębszym przeżywaniu projekcji filmowych, odkrywaniu nadziei pomogą nam twórcy filmowi, artyści, prelegenci oraz zaproszeni goście festiwalowi: Krzysztof Zanussi, Grażyna Błęcka-Kolska, Adrian Panek, Łukasz Maciejewski, ks. prof. Marek Lis, Piotr Kotowski, ks. Leszek Surma, o. prof. Witold Kawecki, ks. Andrzej Mulka oraz przedstawiciele festiwali religijnych z Włoch, Francji i Ukrainy.

Problematyka nadziei analizowana będzie w świetle religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Znakiem rozpoznawczym Sacrofilmu jest ich spotkanie na płaszczyźnie duchowości, tradycji i kultury.
Papież Franciszek podczas katechezy wygłoszonej 4 października 2017 powiedział Chrześcijanin jest misjonarzem nadziei. Kiedy całe niebo jest zachmurzone, błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Takim jest właśnie chrześcijanin: nie narzekający, przekonany, na mocy zmartwychwstania, że żadne zło nie jest wieczne, żadna noc nie jest bezkresna, żaden człowiek nie jest definitywnie zły (…).

Ks. Wiesław Mokrzycki
Dyr. MDFR SACROFILM

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2022  >>
 01  02
 03 04 05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: