2018-04-06

PISF rozpatrzył odwołania do Programów Operacyjnych..

Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował listę odwołań, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój kin priorytet Modernizacja kin po ponownym rozpatrzeniu dofinansowanie na realizację zadania Nowoczesne kino, modernizacja systemów sprzedaży otrzyma Instytucja Filmowa MAX Film.

Więcej pozytywnie rozpatrzonych odwołań znalazło się w PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej.

W priorytecie Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne dofinansowanie otrzymają m.in. Ogólnopolskie Święto Kina organizowane przez Cinema City, 15. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja będący inicjatywą Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz 37. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, którego organizatorem jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

PISF postanowił wesprzeć również 19. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie oraz 16. Gdański Docfilm Festiwal.

Z pomocą finansową instytutu w trasę wyruszy Polska Światłoczuła, a Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zorganizuje wystawę plenerową NIEPODLEGŁA.

Fundusze w ramach priorytetu Badania i rozwój po ponownym rozpatrzeniu otrzymają dodatkowo dwa projekty, dzięki którym do rąk czytelnika trafi album wydany z okazji 30-lecia działalności Studia Filmowego ZEBRA oraz książka Od „Pogromsów duchców” do „Wołynia”. Kształtowanie się polskiego rynku filmowego po 1989 roku.

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań w ramach PO Rozwój kin >>

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań w ramach PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2022  >>
 01 02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: