2018-12-05

Nowy skład Rady SKSiL.

Przedstawiciele Kin Studyjnych i Lokalnych wybrali nową Radę na najbliższe dwa lata.

Zgodnie z regulaminem sieci, Rada jest ciałem doradczym Dyrektora FN oraz pełni funkcje przedstawicielskie dla kin należących do SKSiL w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi

Do obowiązków Rady SKSiL należą:

- reprezentowanie kin należących do SKSiL zgodnie z Regulaminem SKSiL
- współpraca w formie konsultacji i innych możliwych form z kinami z tego samego regionu oraz reprezentowanie tych kin na spotkaniach z Radą SKSiL
- udział w telekonferencjach oraz posiedzeniach Rady SKSiL zwoływanych przez Dyrektora Filmoteki Narodowej
- opiniowanie projektów dystrybucyjnych zgłoszonych do programu SKSiL
- wydawanie opinii w innych sprawach zgłoszonych przez Dyrektora Filmoteki Narodowej

Skład Rady Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych:


Grupa Śląsk
• Urszula Biel – kina studyjne
• Anna Papierzańska – kina lokalne

Grupa Południe
• Iwona Nowak – kina studyjne,
• Grzegorz Krzywonos - kina lokalne

Grupa Centrum
• Maciej Malangiewicz – kina studyjne
• Zbigniew Magdziarz – kina lokalne

Grupa Zachód:
• Piotr Zakens – kina studyjne
• Katarzyna Kubacka – kina lokalne

Grupa Północ:
• Natalia Piotrowska – kina studyjne
• Konrad Lenkiewicz – kina studyjne

Grupa Warszawa:
• Marlena Gabryszewska– przedstawiciel

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Regulaminu SKSiL dającego Dyrektorowi FN prawo powiększenia składu Rady o cztery osoby, których działalność ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania SKSiL, zaproszeni do pracy w Radzie zostali : Anna Morzyk, Bożena Gierat, Andrzej Kawala oraz Bolesław Drochomirecki.

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26 27 28  29  30
partnerzy: