2016-08-02

Nowy projekt Europa Cinemas - Erasmus dla kin.

Europa Cinemas stworzyła nową inicjatywę wspierającą wymianę między kinami należącymi do sieci oraz wspieranymi przez program MEDIA. Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń pomiędzy kinami w Europie, poprzez wyjazd do wybranego kina.

Wymogiem jest aby kino goszczące pracownika z innego kraju należało do sieci Europa Cinemas. Każde kino może wziąć udział w wymianie i wysłać jednego pracownika w ciągu jednego roku.

Dodatkowo Europa Cinemas może pokryć do 50% kosztów wymiany. Przy czym koszty podróży nie mogą przekroczyć 150 euro, natomiast koszty zakwaterowania 115 euro.

Uczestnik wymiany pomiędzy kinami zobowiązany jest do przedstawienia raportu z podróży, który zostanie opublikowany na stronach internetowych, aby pracownicy innych kin rózwnież mogli skorzystać ze zdobytego przez uczestnika doświadczenia.

Chętni do wzięcia udziału w wymianie muszą zgłosić swoją kandydaturę wypełniając formularz aplikacyjny (link na dole strony), w którym należy wskazać kino, do którego chcieliby pojechać i krótko uzasadnić swój wybór. Przed wypełnieniem formularza należy nawiązać kontakt z wybranym przez siebie kinem.
Jeśli kandydat nie jest zdecydowany, do którego kina chciałby wyjechać na wymianę, można poprosić o pomoc pracowników Europa Cinemas wskazując płaszczyznę rozwoju, jaka interesuje kandydata.

Program wymiany Europa Cinemas trwa przez cały rok, dlatego chęć wzięcia udziału można zgłaszać w dowolnym terminie, jednak nie później niż dwa miesiące przed planowaną podróżą.


Formularz dla kandydatów chcących wziąć udział w wymianie ożna pobrać na stronie: www.europa-cinemas.org/en/Activities/Next-Change >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26 27 28  29  30
partnerzy: