2015-12-04

Nowe wezwanie Kreatywnej Europy.

Kreatywna Europa opublikowała nowe wezwanie w ramach schematu Rozwój widowni, na które termin aplikacji upływa 3 marca 2016 o godz. 12:00 w południe.

Obszar ten wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące publiczność – głównie młodą. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych, głównie poprzez promocję, organizację wydarzeń i festiwali filmowych oraz tworzenie programów edukacji filmowej.

Wnioskodawcy mogą składać aplikacje o dofinansowanie dwóch rodzajów inicjatyw:

• Projekty edukacji filmowej
Dofinansowane mogą zostać inicjatywy służące rozwoju edukacji filmowej (poprawa rozumienia filmów, umiejętności świadomego wyboru filmów i krytycznego ich oglądania wraz z analizą ich treści).

Wnioskodawcami mogą zostać organizacje aktywnie działające na polu edukacji filmowej – m.in. festiwale, kluby i instytuty filmowe. Muszą one zawrzeć partnerstwo z przynajmniej dwiema innymi organizacjami. Każda z organizacji musi pochodzić z innego kraju ucbzestniczącego w komponencie MEDIA, w których obowiązują różne języki urzędowe. Wsparcie zostanie udzielone na podstawie umowy z wieloma beneficjentami. Aktualna lista państw spoza UE uczestniczących w Programie Kreatywna Europa znajduje się tutaj.

• Wydarzenia sprzyjające rozwojowi widowni
Dofinansowane mogą zostać wydarzenia koncentrujące się na rozpropagowaniu ważnych, dobrze przyjętych zagranicznych filmów europejskich za pośrednictwem różnych platform dystrybucyjnych oraz bezpośrednio wśród publiczności poprzez działania promocyjne.

O dofinansowanie mogą aplikować m.in. dystrybutorzy, agenci sprzedaży, nadawcy, organizatorzy festiwali filmowych, kina i platformy online oraz organizacje zajmujące się promocją filmową.

Szczegóły na temat warunków i sposobu aplikacji znajdują się tutaj >>

Ostateczny termin aplikacji upływa 3 marca 2016 o godz. 12:00 w południe.

Źródło: Kreatywna Europa Media

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28 29 30
partnerzy: