2015-07-08

Nabór wniosków w schemacie Dystrybucja on-line.

Kreatywna Europa opublikowała nowe wezwanie w ramach schematu Dystrybucja on-line. Wnioski można składać do 17 września 2015, do godz. 12:00 w południe. Celem obszaru dofinansowania jest poprawa transgranicznej cyrkulacji, widoczności, oglądalności oraz obecności europejskich filmów na wielu platformach.

Schemat obejmuje trzy rodzaje działań. W ramach obecnego wezwania wspierane są działania 2 i 3. Natomiast w ramach działania 1 będą wspierane serwisy VOD wybrane w poprzednim wezwaniu (EACEA 16/2014), które mają podpisane umowy trzyletnie (FPA), aby umożliwić im realizację długoterminowych celów.

Działanie 2 – wspiera działania, które polegają na tworzeniu i dostarczaniu pakietów cyfrowych umożliwiających komercjalizację europejskich utworów audiowizualnych. Ma ono na celu poprawę ich dostępności i widoczności w szczególności na platformach VOD w krajach, w których te utwory nie są dostępne na żadnej innej platformie dystrybucyjnej.

Działanie 3 – wspiera innowacyjne podejście do dystrybucji na wielu platformach jednego lub kilku filmów europejskich w przynajmniej dwóch krajach należących do Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Projekty powinny być tak zaplanowane, aby wykorzystywać zbieżności oraz dopełnienia, jakie mają miejsce w momencie premiery filmu na różnych platformach, a także pokonywać ograniczenia związane z narzuconymi oknami eksploatacji w poszczególnych krajach europejskich. Utwory, mające swoją premierę na platformie VOD powinny być jednocześnie lub prawie jednocześnie dostępne w kilku krajach europejskich na różnych platformach dystrybucyjnych, takich jak: festiwale, kina, telewizja, DVD, etc. To działanie ma na celu wspieranie oraz wypracowanie nowych modeli biznesowych.

Wezwanie skierowane jest do: dystrybutorów, agentów sprzedaży, właścicieli kin, platform VOD, a także organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, samorządów gminnych lub miejskich.

Całkowity budżet przeznaczony na wspófinansowanie projektów w 2015 r. wynosi 2,15 mln euro. Dotacja z Unii Europejskiej jest ograniczona do maksymalnej kwoty współfinansowania na następującym poziomie:

Działanie 2:do 60% kosztów kwalifikowalnych
Działanie 3:do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w przewodniku po schemacie Dystrybucja on-line >>(ang.) oraz pod adresem: www.kreatywna-europa.eu >>

Opis schematu na stronie Komisji Europejskiej >>

Źródło: www.kreatywna-europa.eu

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2022  >>
 01  02
 03 04 05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: