2016-10-31

Nabór do programu Ministra Kultury.

Do 30 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Infrastruktura domów kultury”

Beneficjentami programu mogą być:

• domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
• biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;
• jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków odbywa się w dwóch terminach:

• I nabór potrwa do 30 listopada 2016 roku
• II nabór potrwa do 31 marca 2017 roku

Cel programu „Infrastruktura domów kultury”:

"Strategicznym celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Szeroki katalog działań, obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, daje możliwość finansowania zadań w obszarze sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego podmiotów objętych zakresem programu.”

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl >>

Regulamin programu „Infrastruktura domów kultury” >>

Źródło: MKiDN

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26 27 28  29  30
partnerzy: