2017-11-23

Lista kandydatów na dyrektora PISF.

Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opublikowała komunikta z posiedzenia, które odbyło się 22 listopada br.
Zgodnie z informacją, na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej swoją kandydaturę zgłosiło 9 osób.

Po dokonaniu oceny wymogów formalnych złożonych zgłoszeń, Komisja Konkursowa wyłoniła 7 kandydatów na stanowisko dyrektora PISF:

1. Sławomir Bardski,
2. Zbigniew Dowgiałło,
3. Andrzej Jachimczyk,
4. Izabela Kiszka-Hoflik,
5. Włodzimierz Matuszewski,
6. Radosław Śmigulski,
7. Dariusz Zawiślak.

Komisja postanowiła przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi kandydatami, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną. Kandydaci zostaną imiennie zawiadomieni o terminie rozmowy. Jak czytamy w komunikacie, „Jednocześnie Komisja informuje, że kolejne posiedzenia Komisji odbędą się w trybie zgodnym z przepisem § 14 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.”

Informacja została sporządzona na podstawie komunikatu z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2022  >>
 01  02
 03 04 05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: