2020-03-25

List otwarty edukatorów filmowych.

Edukatorzy filmowi znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu sytuacji w kraju spowodowanej epidemią i zamknięciem kin w całej Polsce.

W związku z zaistniała sytuacją postanowili wystosować list otwarty do ministra kultury, ministra kultury, minister rozwoju, ministra edukacji narodowej oraz Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

List otwarty edukatorów filmowych

do Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Piotra Glińskiego, Minister rozwoju, Jadwigi Emilewicz, Ministra edukacji narodowej, Dariusza Piontkowskiego, Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Radosława Śmigulskiego.

Szanowni Państwo,
Jesteśmy edukatorami filmowymi: prywatnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, którzy każdego roku kształtują postawy, rozbudzają empatię, uzupełniają wiedzę i rozwijają kompetencje humanistyczne młodych widzów w wieku szkolnym i przedszkolnym, uzupełniając treści podstaw programowych i polityki oświatowej państwa.

Prowadzone przez nas ogólnopolskie projekty edukacji z filmem:
• Akademia Filmowa Multikina i Cinema3D,
• Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkoła,
• Lekcja w kinie,
• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

w każdym roku szkolnym trafiają do kilkuset tysięcy widzów: uczniów i nauczycieli.

Naszym podstawowym celem jest pomoc systemowi edukacji w realizacji zadań wynikających z podstaw programowych przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej czy wychowania przedszkolnego w ciekawy dla uczniów sposób. Naszymi działaniami wspomagamy również nauczycieli w nawiązaniu dialogu z uczniami poprzez poruszanie aktualnych tematów społecznych i dyskusje po filmach, a także w wychowaniu świadomych odbiorców kultury – przyszłych odbiorców kina artystycznego. Nasze programy były wielokrotnie nagradzane, doceniane i wspierane, stanowiąc ważne narzędzie w budowaniu młodej publiczności przez wszystkie rodzaje kin i ośrodki kultury.

Jako podmioty gospodarcze nierozerwalnie związane z branżą rozpowszechniania filmów w kinach jesteśmy przedstawicielami jednego z pierwszych sektorów, które w sposób drastyczny odczuwają skutki pandemii koronowirusa SARS-CoV-2. Od 12 marca nie mamy szans generować żadnych wpływów. Przewidujemy, że realnie sytuacja ta potrwa minimum do końca kwietnia, a prawdopodobnie do końca roku szkolnego, ponieważ szkoły odpracowywać będą konieczne minima programowe. Mimo to ponosimy koszty stałe utrzymania naszej infrastruktury i zespołów. Spłacamy kredyty i leasingi. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość wielu współpracujących z nami osób.

Nasze modele funkcjonowania, relacje z partnerami oraz ekspercką wiedzę wypracowywaliśmy przez ostatnich kilkanaście lat: wymagało to systematycznych inwestycji w kadry i infrastrukturę. W tym czasie nauczyliśmy się m.in. prowadzić działalność z niewielką pomocą państwowych dotacji lub w ogóle bez nich. Niestety dziś tej pomocy potrzebujemy: bez zewnętrznego wsparcia nie będziemy w stanie w kilkumiesięcznej perspektywie utrzymać stanowisk zatrudnianych przez nas specjalistów, a być może również kontynuować działalności.

Kinematografia spełnia nieocenioną rolę społeczną, ale jak mało która dziedzina kultury podatna jest również na komercjalizację. Jesteśmy przekonani, że nasze programy w znaczący sposób przyczyniają się do zachowania w Polsce różnorodności kultury filmowej, kształtowania świadomych odbiorców i ich odpowiedzialnych postaw oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej działalności poprzez bezpośrednią pomoc w ponoszeniu kosztów stałych – wynagrodzeń, czynszów, rat kredytów i leasingów oraz składek ZUS.

Nie mamy wątpliwości, że tylko mobilizacja i konsolidacja środowiska filmowego mają szansę na zminimalizowanie strat, jakie może ponieść w najbliższych latach cała branża produkcji i rozpowszechniania filmów.

Z poważaniem,
Joanna Zabłocka-Skorek – dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła"
Maciej Jakubczyk – dyrektor działu edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty
Marek Kaczkowski – twórca i dyrektor programowy: Lekcja w Kinie, Centrum Edukacji Filmowej
Radek Tomasik – szef projektów edukacyjnych Multikina i Cinema3D, Pracownia Ferment Kolektiv

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2023  >>
 01  02  03 04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28
partnerzy: