2017-10-26

Konkurs na Dyrektora PISF został ogłoszony!

W środę, 25 października br., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chętni mają dwa tygodnie na zgłaszanie swoich kandydatur.

Kandydat na stanowisko Dyrektora PISF musi posiadać przygotowanie teoretyczne oraz odpowiedni profil wykształcenia, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie kinematografii, wiedzę z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii. Od kandydata na to stnowisko oczekuje się znajomości języków obcych, znajomości europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii, a także przedstawienia koncepcji rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W związku z konkursem na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, MKiDN czeka też na kandydatów na członków komisji konkursowej.

W skład komisji wejdą m.in. przedstawiciele: związków twórczych działających w kinematografii, producentów filmowych, jednostki publicznej telewizji, dystrybutorów filmów, oraz podmiotów prowadzących kina, a także twórca filmów fabularnych, twórca filmów dokumentalnych lub animowanych oraz przedstawiciel ministra.

W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń Minister powoła członków komisji według swojego wyboru.

Kandydaci na stanowisko dyrektora PISF oraz na członków komisji konkursowej mogą się zgłaszać do 8 listopada br.

Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Minister powoła komisję konkursową oraz wyznaczy termin pierwszego posiedzenia.

Od czasu odwołania z funkcji dyrektora PISF, Magdaleny Sroki, obowiązki dyrektora PISF pełni Izabela Kiszka-Hoflik.

Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora PISF oraz członków konisji konkursowej, dostępna jest na stronie MKiDN: http://bip.mkidn.gov.pl >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26 27 28  29  30
partnerzy: