2018-02-27

Filmoteka Narodowa wspiera kluby filmowe.

Do 4 marca można składać wnioski o wsparcie Klubów Filmowych, którego udziela Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Zasady wsparcia określa „Regulamin Wsparcia Działalności Klubów Filmowych”.

Program finansowany jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jak informuje Filmoteka, realizacja programu będzie możliwa po uzyskaniu przez nią stosownej dotacji – co zwykle następuje na przełomie marca i kwietnia.

Wcześniej przeprowadzony zostanie nabór i ocena wniosków od klubów filmowych, które należy składać do 4 marca 2018 r.
Wypełnione wnioski należy składać w formie pisemnej w biurze Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego , ul Puławska 61, 00-975 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „klub filmowy” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klubyfilmowe@fn.org.pl

Sprawy Klubów Filmowych prowadzi pani Maria Maciąg: e-mail: mkornacka@fn.org.pl telefon: (22) 845 50 74 wew. 013 oraz (22) 880 03 63.

Wniosek oraz Regulamin Wsparcia Działalności Klubów Filmowych dostępne na stronie:
www.fn.org.pl >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28 29 30
partnerzy: