2017-01-30

Filmoteka Narodowa wspiera Kluby Filmowe.

Filmoteka Narodowa jako instytucja wspierająca upowszechnianie kultury filmowej w Polsce, udziela wsparcia Klubom Filmowym poprzez ułatwianie dostępu do filmów oraz wspólfinansowanie działalności programowej.

Klub Filmowy, aby ubiegać się o dofinansowanie musi być członkiem Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych lub spełnić łącznie następujące warunki (podane w regulaminie):

1) organizować klubowe pokazy filmowe w ilości nie mniejszej niż 10 w skali roku, realizowane w standardzie pokazów klubowych ,
2) działalność, o której mowa w pkt 1 powinna być prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem do Filmoteki wniosku o wsparcie,
3) winien być reprezentowany przez podmiot spełniający warunki , o których mowa w ust. 3 pkt 1

Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów przedstawionych we wniosku. Tylko w szczególnych przypadkach Dyrektor Filmoteki może podjąć decyzję o zwiększeniu współfinansowania do wysokości 70% kosztów.

Wnioski w formie elektronicznej lub papierowej będą przyjmowane do 28 lutego br.

Wnioski ocenia Zespół Ekspertów Filmoteki, w oparciu o którego opinię decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor Filmoteki.

Program jest finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Filmoteki Narodowej >>

Pliki do pobrania:

Regulamin Wsparcia Działalności Klubów Filmowych  [ DOC, 45 KB]
Wniosek o wsparcie klubu filmowego  [ DOC, 95 KB]

Tagi: dofinansowanie, klub filmowy, PISF, Filmoteka Narodowa, kino,

Nie masz jeszcze konta?
<<  listopad 2022  >>
 01  02  03  04  05
 06  07  08  09  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25 26
 27  28  29  30
partnerzy: