2016-08-04

E-poradnik Kreatywnej Europy.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała e-poradnik na temat skutecznego zarządzania finansowego projektem w ramach programu Kreatywna Europa.

Część I poradnika zawiera wyjaśnienia na temat ważnych zasad i wskazówek, kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dokumentów, które należy złożyć, a także kontroli i oceny projektu.

Z kolei część II oferuje szczegółową prezentację wizualną, podpowiadającą w jaki sposób wypełnić w sprawozdanie finansowe.

E-poradnik znajduje się na stronie EACEA pod linkiem: www.eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/e-tutorial-financial-management-your-project_en >>

Obydwie części zostały przygotowane w języku angielskim, niestety nie zostały przetłumaczone na język polski.

Istniejąca od 2006 EACEA , czyli Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego jest częścią Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja niektórych części składowych ponad 15 finansowanych przez Wspólnotę programów i działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej.

Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów dotyczących projektów, zarządzaniem finansami oraz monitorowaniem projektów (sporządzaniem sprawozdań okresowych i końcowych). Kontaktuje się również z beneficjentami i przeprowadza na miejscu kontrole realizacji programów. (www.europa.eu)

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28 29 30
partnerzy: