2016-06-09

Cyfryzacja w Lublinie i Nowym Sączu.

Kino Sokół w Nowym Sączu ogłosiło przetarg na cyfryzację sali studyjnej. Będzie to czwarta sala w kinie z nowoczesnym projektorem.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa zawodowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowych akcesoriów kinotechnicznych służących cyfryzacji wraz z instalacją sprzętu, zestrojeniem i przeszkoleniem obsługi urządzeń. Dokładną specyfikę przedmiotu zamówienia przedstawia SIWZ (strona 3-4). Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w ofercie, szczegółowych danych, specyfikacji i parametrów oferowanego sprzętu. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Długosza 3. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali studyjnej. W zakresie wykonania pozycji 9 i 10 Zamawiający przedstawia wizualizację sali, stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.mcksokol.pl >>

Centrum Kultury w Lublinie czeka na oferty do przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie zestawu sprzętu kinotechnicznego umożliwiającego projekcję cyfrową kontentu filmowego 4K i 2K.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
dostawę sprzętu: projektor cyfrowy 4K, mediablok, obiektyw, panel sterujący, podstawa pod projektor, lampy, ups, cyfrowy procesor audio wraz z instalacją, zestrojeniem i uruchomieniem w/w urządzeń oraz szkolenie pracowników Centrum Kultury w Lublinie z obsługi sprzętu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.ck.lublin.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26 27 28  29  30
partnerzy: