2015-08-31

Cyfrowe kino w Wejherowie.

Cine Projekt zainstaluje cyfrowy sprzęt kinowy w Sali Kameralnej Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskiego Centrum Kultury.

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa, instalacja, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI wraz z oprogramowaniem oraz licencją niewyłączną na nieograniczone w czasie użytkowanie oprogramowania zgodnie z jego funkcją, przeznaczeniem i samodzielne serwisowanie w Sali Kameralnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 255, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wszystkie podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.wck.org.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2022  >>
 01  02
 03 04 05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: