2019-12-05

Słupskie kino zaprasza dzieci na konkurs!

Kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury serdecznie zaprasza do udziału w 44. edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych KINO W OCZACH DZIECKA.


Na prace dzieci REJS czeka do dnia 13 grudnia 2019 (włącznie) w biurze Teatru RONDO (ul. Niedziałkowskiego 5). Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek, 16 grudnia, natomiast uroczystość wręczenia nagród planujemy w środę, 18 grudnia, o godzinie 13.00 w sali prób OT RONDO.


KINO W OCZACH DZIECKA to konkurs plastyczny adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, którzy uczestniczą w seansach zorganizowanych w kinie REJS.
Po każdym obejrzanym filmie dzieci w szkole, w domu lub na zajęciach w domu kultury, przelewają swoje wrażenia na karty papieru. Praca nad rysunkiem to znakomita okazja dla wychowawców, instruktorów i rodziców, aby porozmawiać z dzieckiem o filmie, o emocjach, które w nim wzbudził, a może o trudnych pytaniach, które zrodził. Prace plastyczne młodych widzów to zwierciadło, w którym odbija się to, czego dziecko nie potrafi wyrazić słowami. To także zachwycające dziecięce spojrzenie na świat, nieskrępowana wyobraźnia i swobodna twórczość.


Regulamin konkursu KINO W OCZACH DZIECKA

Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego "Kino w oczach dziecka" jest kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury.

Cel
Celem konkursu jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań dzieci, zarówno filmowych, jak i plastycznych, promowanie twórczego spędzania wolnego czasu

Uczestnicy
1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu słupskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych placówek, które uczestniczą w seansach edukacyjnych
2) Prace oceniane będą w różnych kategoriach wiekowych:
- przedszkole
- klasy I - III
- klasy IV - VI
- klasy VII - VIII

Tematyka prac konkursowych
Prace powinny być zainspirowane filmami adresowanymi do młodego widza obejrzanymi w kinie Rejs.

Format prac
Preferowany jest format A3, nie mniejszy jednak niż A4 i nie większy niż A2

Technika wykonania
1) malarstwo, rysunek
2) blok techniczny, papier typu brystol

Warunki uczestnictwa
1) Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
- imię i nazwisko, klasa
- nazwa i adres szkoły
- imię i nazwisko opiekuna
- tytuł filmu
2) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
3) W każdej edycji uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Prawa organizatora
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Nagrody
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Wyłonione przez jury prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w holu kina REJS. Galerię prac nagrodzonych obejrzeć będzie można również na stronie internetowej konkursu.

Osoba odpowiedzialna, kontakt
Elżbieta Łukaszus-Mijewska, Joanna Gajdo
kino REJS, Słupski Ośrodek Kultury
Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 5 (tymczasowo)
www.kinorejs,emcek.pl
e-mail: kinorejs@wp.pl
tel. 59 842 63 49, 507 846 243

Termin nadsyłania prac
Konkurs KINO W OCZACH DZIECKA trwa do odwołania, na prace dzieci czekamy po każdym filmie skierowanym do najmłodszej widowni prezentowanym w naszym kinie. Kolejne edycje będą rozstrzygane dwa razy do roku: w czerwcu i w grudniu.

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2022  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28 29 30
partnerzy: