2015-04-28

Nowe prace w Bibliotece Audiowizualnej.

Istniejąca od 2013 roku Naukowa Biblioteka Audiowizualna to internetowa biblioteka gromadząca prace naukowe i artykuły specjalistyczne dotyczące branży audiowizualnej, sposobów finansowania filmów oraz festiwali filmowych nowoczesnych technologii kinowych, jak 3D.

NBA jest programem serwisu Audiowizualni.pl oraz Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne, realizowany we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych przy finansowej pomocy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W ubiegłym tygodniu w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Naukowa Biblioteka Audiowizualna rozpoczęła czwartą edycję swoich treści. Zbiory biblioteki powiększyły się o prace dotyczące produkcji filmowej w Polsce, czy sytuacji kin studyjnych i lokalnych w naszym kraju.

Jak czytamy na stronie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych „najważniejszą pracą 4. edycji NBA jest duży fragment rozprawy doktorskiej Kamila Minknera „Kino jako medium polityczne”, której przedmiotem jest badanie filmów, jako nośników znaczeń politycznych pozwalające prześledzić nie tylko polityczną treść utworu filmowego, ale i polityczne uwikłania, którym podlegają również niepolityczne treści. Myślą przewodnią autora jest więc obalenie stereotypu postrzegania kina tylko jako przestrzeni rozrywki i sztuki i wykazanie, że kultura popularna ma także swoje miejsce w zakresie przedmiotowym polityki, jako dyscypliny.”

Nowe teksty, które można już czytać w Naukowej Bibliotece Adiowizualnej:

• „Cyfrowi mówcy uczą się szybko”, Maciej Ogrodniczuk
• „Alternatywne formy finansowania polskich filmów dokumentalnych”, Małgorzata Prociak
• „Produkcja filmowa w Polsce – aspekty prawno-gospodarcze”, Szymon Paszko
• „Strategia pozycjonowania wydarzeń kulturalnych na przykładzie festiwali filmowych w województwie śląskim”, Patryk Chomik
• „O co chodzi w filmach 3D?”, Joanna Popińska
• „Sytuacja kin studyjnych i lokalnych w Polsce w dobie multipleksów. Analiza własna na wybranych przykładach”, Dominika Robak
• „Światy na opak. O kinie skarnawalizowanym i jego bohaterach”, Ewa Szponar

Równocześnie trwa nabór prac do 5. edycji NBA
Prace magisterskie, licencjackie, doktorskie, artykuły specjalistyczne i opracowania dotyczące filmu, reklamy, telewizji, nowych mediów, gier komputerowych, Internetu, video-art autorzy mogą zgłaszać do koordynatorów programu NBA. Publikacja w bibliotece odbywa się na podstawie licencji podpisanych z autorami. Zespół Audiowizualni.pl oferuje także usługi bezpłatnej cyfryzacji prac papierowych i prób odzyskiwania prac z uszkodzonych plików komputerowych. Wszystkie materiały umieszczane w NBA są zabezpieczane przed kopiowaniem, a dostęp do biblioteki jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w serwisie.


Naukowa Biblioteka Audiowizualna >>
Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
12 13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: