2013-08-06

Małopolska Nagroda Filmowa

Rusza szósta edycja Konkursu Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa. O nagrody w dwóch kategoriach: filmu fabularnego i filmu dokumentalnego mogą się ubiegać twórcy najlepszych scenariuszy filmowych związanych z Małopolską tematyką bądź miejscem akcji. Organizatorami konkursu są: Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska S.A. oddział w Krakowie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Konkurs ma na celu promowanie regionu, także jako jednej z najciekawszych lokacji w Polsce, a także uaktywnienia środowisk twórczych i docenienia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski - ludzi, miejsc i opowieści. Jego założeniem jest ukazanie Małopolski jako regionu o wyjątkowo bogatym potencjale dla filmowców oraz rozwój przemysłu filmowego.

Prace, w kategorii: scenariusz filmu dokumentalnego, można nadsyłać do dnia 31 sierpnia, natomiast w kategorii: scenariusz filmu fabularnego - do 30 września. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego oraz komplet wymaganych dokumentów. Ocena scenariuszy przebiega dwuetapowo. Najpierw dokonuje jej Komisja Selekcyjna złożona z przedstawicieli organizatorów.
Ostatecznej oceny i wyboru laureatów dokonuje Jury, w skład którego co roku wchodzą znaczące postaci świata filmu. Ogłoszenie wyników następuje na uroczystej gali, która odbywa się w grudniu tego roku.

Źródło: Krakow Film Commission

Nie masz jeszcze konta?
<<  styczeń 2021  >>
 01  02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26 27 28  29  30
 31
partnerzy: